Wydajność nominalna

Maksymalny spręż dyspozycyjny [Pa]

Typ wymiennika ciepła

Materiał wymiennika ciepła

Bypass w standardzie

Programowanie czasowe wydajności

Regulacja wydajności