Wydajność nominalna [m3/h]

Maksymalny spręż dyspozycyjny [Pa]